1. Adakah majikan boleh membuat permohonan Pembantu Rumah Asing secara terus dan bagaimana untuk mengemukakan permohonan tersebut ?

Ya, majikan boleh mengemukakan permohonan secara terus dan permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal https://maid-online.imi.gov.my

Program ini hanya dilaksanakan di Semenanjung Malaysia, tidak termasuk Sabah dan Sarawak.

2. Warganegara manakah yang dibenarkan untuk permohonan Pembantu Rumah Asing secara terus oleh majikan?

Majikan boleh mengemukan permohanan Pembantu Rumah Asing daripada sembilan buah negara sumber seperti yang telah ditetapkan iaitu warganegara Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Thailand, India, Laos, Nepal, Vietnam dan Kemboja.

3. Bilakah jangka masa permohonan PRA secara terus oleh majikan boleh dilakukan?

Selaras dengan pengumuman Bajet 2018 yang dibuat oleh YAB Perdana Menteri baru-baru ini berhubung keputusan Kerajaan membenarkan majikan boleh memohon PRA secara terus dalam talian dan akan bermula pada 1 Januari 2018.

4. Adakah bakal PRA yang berada di Malaysia layak untuk dijadikan Pembantu Rumah?

Ya, dengan syarat bakal PRA tersebut berada di sini atas Pas Lawatan Sosial yang sah dan masih berlaku.

5. Adakah bakal PRA yang berada di sini dan telah tinggal lebih masa juga layak untuk dijadikan Pembantu Rumah?

Bakal PRA yang telah tinggal lebih masa di Malaysia mulai 1 Januari 2017 sehingga 31 Disember 2017 atas Pas Lawatan Sosial sahaja yang layak untuk memohon. Walau bagaimanapun tempoh permohonan bagi bakal PRA yang telah tinggal lebih masa hanya akan dibuka untuk tempoh enam bulan sahaja (1 Januari 2018 sehingga 30 Jun 2018). Majikan perlu mendaftar dalam sistem terlebih dahulu dan akan dirujuk ke Bahagian Penguatkuasa untuk tindakan kompaun.

6. Berapakah kompaun yang akan dikenakan?

RM 500.00 kepada majikan

RM 300.00 kepada bakal PRA

RM 100.00 bayaran Pas Khas

7. Adakah bakal PRA yang berada di sini yang memiliki Pas selain daripada Pas Lawatan Sosial boleh memgemukakan permohonan?

TIDAK LAYAK

8. Apakah syarat-syarat kelayakan bagi majikan dan bakal PRA yang layak untuk mengemukakan permohonan ini?

Antara syarat-syarat kelayakan Majikan adalah:

a) Majikan mestilah terdiri daripada warganegara Malaysia atau penduduk tetap Malaysia sahaja

b) Majikan mestilah terdiri daripada suami dan isteri yang mempunyai:

  i) Anak berumur di bawah usia 15 tahun (yang memerlukan jagaan dan perhatian)

  ii) Anak kelainan upaya (tiada had umur)

  iii) Majikan/ isteri majikan yang sakit/ uzur

  iv) Ibu bapa yang uzur/ sakit; atau

  v) Ahli keluarga terdekat yang uzur/ sakit (adik beradik, datuk atau nenek sahaja)

c) Bagi tujuan menjaga ibu bapa atau ahli keluarga yang uzur/ sakit, surat pengesahan daripada pegawai pakar perubatan adalah diperlukan. Majikan yang mengambil PRA bagi tujuan menjaga ibu/ bapa/ keluarga terdekat hendaklah mengemukakan bukti pertalian secara jelas

d) Permohonan PRA bagi tujuan menjaga ibu/ bapa/ keluarga terdekat adalah terhad kepada ibu/ bapa/ keluarga yang tidak mempunyai pendapatan tetap sahaja

e) Kelayakan pendapatan bulanan majikan adalah berdasarkan kepada jumlah pendapatan suami dan isteri. Kelayakan pendapatan isi rumah majikan adalah antara RM3,000 hingga RM5,000 (mengikut negara sumber)

Bil Negara Sumber Jumlah Pendapatan Majikan
1 Indonesia RM 3,000.00
2 Filipina RM 5,000.00
3 Sri Lanka RM 5,000.00
4 Thailand RM 3,000.00
5 Kemboja RM 3,000.00
6 India RM 5,000.00
7 Laos RM 3,000.00
8 Vietnam RM 3,000.00
9 Nepal RM 5,000.00

f) Majikan yang terdiri daripada suami dan isteri hanya boleh menggaji seorang PRA sahaja pada satu-satu masa

g) Bagi permohonan PRA yang dikemukakan oleh pasangan suami/ isteri, keutamaan hendaklah diberi supaya nama suami digunakan sebagai majikan utama

h) Ibu atau bapa tunggal yang memenuhi syarat dan mempunyai kelayakan pendapatan dibenarkan untuk menggajikan PRA.

i) Bagi majikan yang berstatus bujang dibenarkan untuk menggaji PRA khusus untuk menjaga ibu bapa sakit/ uzur sahaja

  j) Majikan berikut tidak layak dipertimbangkan untuk mendapat kemudahan PRA:

    i) Diisytiharkan muflis oleh pihak berkuasa

    ii) Disenarai hitam oleh Jabatan Tenaga Kerja atau

    iii) Mempunyai kes-kes yang belum diselesaikan dengan Jabatan Imigresen Malaysia

  k) Majikan beragama Islam hanya dibenarkan menggaji PRA yang beragama Islam sahaja.

  l) Majikan hendaklah melengkapkan kontrak kerja antara majikan dengan PRA. Sekiranya permohonan dikemukakan oleh pasangan suami/ isteri, kontrak kerja hendaklah dilengkapkan oleh majikan utama.

  m) Majikan juga hendaklah mengambil Polisi Insuran untuk menggajikan PRA dimana polis tersebut mestilah merangkumi aspek kemalangan, kematian dan rawatan perubatan

Syarat-syarat kelayakan PRA adalah:

a) Bakal PRA mestilah perempuan yang berumur tidak kurang daripada 21 tahun dan tidak melebihi 45 tahun semasa permohonan

b) Bakal PRA mesti diambil daripada sembilan negara sumber yang dibenarkan seperti berikut:

    i) Indonesia

    ii) Filipina

    iii) Sri Lanka

    iv) Thailand

    v) India

    vi) Laos

    vii) Nepal

    viii) Vietnam dan

    ix) Kemboja

c) Bakal PRA hendaklah bebas daripada senarai syak dan senarai hitam Jabatan

d) Bakal PRA telah melepasi pemeriksaan kesihatan (FOMEMA).

e) Bakal PRA tidak memiliki Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) yang aktif dengan majikan lain.

9. Bagaimana prosedur pengambilan PRA secara dalam talian?

A. Prosedur permohonan PRA bagi pemegang Pas Lawatan Sosial (PLS) yang sah :


B. Prosedur permohonan PRA bagi pemegang Pas Lawatan Sosial (PLS) yang telah tinggal lebih masa.


10. Berapakah kos yang perlu dibayar bagi permohonan PRA secara terus oleh majikan?

Pecahan kos yang terlibat adalah seperti berikut:

Perkara KOS BAYARAN (RM)
PERMOHONAN PRA (PLS yang masih sah) PERMOHONAN PRA (PLS yang tinggal lebih masa)
PLKS 60 60
*MEV 0 - 50 0 - 50
Levi 410 410
Proses 125 125
Proses Pertukaran Pas 250 250
*SEV 0 - 50 0 - 50
Wang Cagaran 500 500
Bayaran Kompaun 0 900 (Maksimum)
Jumlah 1,445 (maksimum) 2,345 (maksimum)

*Nota:

Bayaran MEV dan SEV adalah berdasarkan negara-negara sumber


Bil Warganegara Visa (RM)
1 Indonesia 15.00
2 Filipina 36.00
3 Sri Lanka 15.00
4 Thailand Gratis
5 Kemboja 20.00
6 India 50.00
7 Laos 20.00
8 Vietnam 13.00
9 Nepal 20.00

11. Ada apa-apa lagi syarat yang perlu dipatuhi oleh majikan ?

  i) Majikan perlu membayar Wang Cagaran sepertimana yang ditetapkan iaitu sebanyak RM 500

  ii) Majikan juga perlu membeli insuran (kemalangan dan kesihatan) kepada bakal PRA dan dikemukakan semasa majikan hadir untuk cetakan PLKS di Jabatan Imigresen Malaysia

  iii) Majikan perlu membuat bayaran serta merta dan proses bayaran dibuat secara online melalui FPX (Direct Debit). Sekiranya majikan gagal membuat bayaran dalam tempoh 30 hari selepas kelulusan, permohonan akan dibatalkan.

12. Apakah hotline dan nombor untuk dihubungi bagi sebarang pertanyaan melibatkan permohonan PRA secara terus ini?

-Sebarang pertanyaan lanjut mengenai permohonan boleh dirujuk secara terus kepada call centre Unit Pembantu Rumah Asing melalui talian 03-88801468 atau boleh buat pertanyaan melalui emel admin_maidonline@imi.gov.my

-Lain-lain pertanyaan mengenai permohonan ini turut boleh dirujuk kepada Bilik Gerakan JIM pada setiap hari dari jam 8.30 pagi hingga 11.00 malam melalui talian 03 - 88801555.

 

DATO’ SERI HJ. MUSTAFAR BIN HJ. ALI

KETUA PENGARAH IMIGRESEN MALAYSIA

 

Tarikh kemaskini 29 Disember 2017